Mir sichen Leit fir an den Comité!

Mir sichen Leit fir an den Comité!