Memberen vum Comité - Saison 2022/2023

Präsident:               Ragot Pol
 
Sekretär:                 Fisch Jan                               
 
Sekretär-adjoint:    
 
Caissier:                  Banz Roland                           
 
Caissier-adjoint:     
 
Membres:
 
Raach Steve        
Scalise Stefano
Pesché Jean-Baptiste
Zizernaghian Melanie
Ragot Christiane