Den Comité stellt sech aktuell wie folgt zesummen :

Sam Befort, Präsident
Raymond Huss, Sekretär (Vize-Präsident)
Ralph Wagner, Kassenwart
Linda Schweig
Paul Ragot
Ste Scalise
Gilles Haas
Jean-Baptiste Pesche
Steve Raach
Jérôme Thielen, Präsident Jugend