Bravoreuse Victoire vun eisen Dammen an der Coupe gint d´1 Ekipp vun den Young Boys Diekirch
Elefmeter durch d´Anne F. zum 2:0 (Endstand) !
Views: 898
Date of publication : 14/10/2018